Home

Een knipoog van Tom,

Lymfekanker is tot op vandaag een verraderlijke aandoening. Dankzij de inzet van vele onderzoekers stijgen de genezingskansen continu. Maar, af en toe gaat het niet.  Zo ging het ook bij mij.

Vijftien zorgeloze jaren samen met mijn broers Koen en Stijn.

Eerst, toen we klein waren, jaren van spelen, met een voorliefde voor de zee. Genieten van eb en vloed. Het opkomen van het water, het ruisen van de zeebries, het tintelen van het zonlicht. Gevolgd door jaren van filosoferen en veel discussiëren. Ik hou van spitsvondigheden en met ons drieën hebben we er veel plezier aan beleefd. We zijn een hecht broederschap, open voor het leven, open voor wie ons omringt, open voor de toekomst. Niemand die ons klein krijgt, niets dat deze band kan afzwakken.

En dan plots ben je ziek. De dokters strijden met mij, iedereen strijdt mee, ikzelf doe mijn best, al is het niet elke dag even gemakkelijk. Maar, de keizer van alle ziektes blijkt te sterk. Kleine overwinningen worden gevolgd door nieuwe nederlagen. Echter, ik ben ervan overtuigd, ooit zal onze menselijke spitsvondigheid en vindingrijkheid zoveel stappen gezet hebben dat ook deze ziekte beter en sneller kan overwonnen worden.

Om dit (mee) mogelijk te maken is nu aan de KU Leuven het Fonds Tom Debackere voor lymfoomonderzoek opgericht. Er valt immers nog zoveel te ontdekken om deze lymfe-aandoeningen terug te dringen. Opdat nog meer mensen de dag van morgen blij en hoopvol tegemoet kunnen zien.

Het Fonds Tom Debackere wil daarom expliciet het lymfoomonderzoek van Professor Gregor Verhoef en zijn onderzoeksgroep aan de KU Leuven steunen. Onderzoek dat dankzij de hulp van vele mensen zoals u ervoor zal zorgen dat morgen meer mensen elke ochtend de dingen blij kunnen blijven groeten, onbezorgd en onbevangen. Met een knipoog van Tom.

Het Fonds Tom Debackere van de KU Leuven